Moduler

Funktioner

Oversigt

Grafisk 'Dril-Down' statistik

RMA'er

Enkel registrering

Fleksibelt overblik

Reparationstider mod
kunder & leverandører

Effektiv statistik

Kundeklager

Hurtig oprettelse af kundeklager

Effektiv styring af kundeklagerne

Effektiv grafisk statistik

Leverandørklager

Hurtig oprettelse af leverandørklager

Effektiv styring af leverandørklager

Effektiv grafisk statistik

Fejl og afvigelser

Nem registrering af interne fejl og afvigelser

Effektiv styring af fejl og afvigelser

Effektiv grafisk statistik

Forbedringer

Nem registrering af forbedringsforslag

Enkel håndtering af forbedringer

Udstyr

Statusoverblik over udstyr

Registrering af service/kalibrerings interval

Upload af certifikater

Produkter

Produktregister

Projekter

Projektregister med statusoverblik

Projektkontrol

Audits

Auditplanlægning

Auditstyring

Auditrapportering

Kunde, leverandør, intern samt 3. part audit

Ledelsesevalueringer

Håndtering af ledelsesevalueringer

Rapportering af ledelsesevalueringer

Dokumentation

Udarbejdelse af dokumentation

Styring af dokumentation

Tilknytning af dokumentation til
produkter, afdelinger, processer mm

Din virksomhed

Virksomhedens logo
(anvendes på rapporter)

Lokationer

Afdelinger

Processer

Integration til økonomisystem

Medarbejdere

Registrering og styring af
uddannelser og kurser

Roller

Medarbejderregister

System administration

Bruger administration

Brugergrupper (flerbruger)

Rettighedsbegrænsning
på brugergrupper

Fuld system log
aktion/bruger/IP/datotid/ændret fra/til

Bruger kan vælge sprog på
Dansk, Svensk eller Engelsk

Sikkerhed

SSL krypteret kommunikation

Eget applikationswebsite

Egen database

Dine data er fysisk placeret
på kendt lokation i Sverige

Wismatix Free

DKK 0,-

Enkeltbrugerversion

Begrænset

Wismatix Pro

fra DKK 99,-

pr. bruger/måned

e-conomic