Stack of documents on the desk and pensive male employee working on background

Øgede krav til virksomhederne

Et højt kvalitetsniveau er noget de fleste virksomheder stræber efter. Der kommer konstant flere og flere krav fra både kunder og myndigheder. At opfylde alle disse krav kan være et svært og tidskrævende arbejde.

Du kan opbygge dit kvalitetsledelsessystem på flere måder

En måde at løse dette på kunne være ved at oprette en kvalitetsledelseshåndbog som indeholder informationer om dit kvalitetsledelsessystem såsom processer, instruktioner, formularer osv. En anden metode er at oprette dit kvalitetsledelsessystem på computeren ved brug af filer til procesdokumentation, instruktioner, wordformularer osv.

Fysiske kvalitetsledelseshåndbøger – Mappemetoden

Mappemetoden er en efterhånden sjælent set metode til at håndtere virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Metoden giver en række tids- og omkostningstunge udfordringer såsom, adgangen til systemet bliver begrænset til det at have en fysisk mappe tilrådighed, og der ligger et meget stort arbejde omkring det at opdatere alle mapper, og sikre sig at alle anvender den korrekte dokument version osv.

Filer på computeren – Filmetoden

Filmetoden er en meget udbredt metode til håndtering af virksomhedens kvalitetsledelsessystem.

Metoden ses jævnligt ‘opdateret’ med cloud baserede fildrev såsom Dropbox, Onedrive og lignende. Disse systemer kan sikre god adgang, men kræver stadig et stort vedligeholdelsesarbejde. Desuden kan de være omstændige at anvende i praksis for medarbejderen, specielt i forbindelse med registreringer. Det tager for lang tid først at finde den rigtige fil eller formular. Derefter skal den udfyldes og sendes den til den ansvarlige eller gemmes et bestemt sted på netværket. Dette kan nemt resultere i registreringer der ikke bliver foretaget, med mindre det er en meget stor afvigelse, fejl eller lignende.

Problemet med ikke at få alle registreringer ind kan sammenlignes med, kun at bogføre de store regninger i økonomisystemet. Resultatet er at systemet ikke giver et retvisende billede af hvor effektivt din virksomheds kvalitetsledelsessystem er. En anden stor opgave er at udtrække brugbar statistik fra dit filbaserede kvalitetsledelsessystem, dels fordi datagrundlaget ikke er komplet, men også fordi du bliver nødt til at gennemgå alle dine registreringer manuelt. I bedste fald har du adgang til excel ressourcer der kan opsætte et regneark du kan anvende til analysedelen mv.

Analyse af data giver mulighed for effektive forbedringer

Det at analysere data fra dit kvalitetsledelsessystem er alfa og omega i jagten på forbedringer der batter på bundlinjen!

Et mangelfuldt datagrundlag kombineret med en besværlig analyseproces er en af de væsentligste grunde til at et kvalitetsledelsessystem ender som en klods om benet istedet for et effektivt ledelsesværktøj. Forestil dig hvordan din virksomheds årsregnskab ville se ud hvis ikke alle bogføringer var med! Resultatet ville ikke give et reelt billede af økonomien i virksomheden. Det samme gælder for virksomhedens kvalitetsledelsessystem.

Hvis ikke alle registreringer om kundereklamationer, leverandørfejl, produktfejl osv. bliver indtastet, er det ikke muligt at få et retvisende billede af effektiviteten i virksomheden. Du har brug for at vide præcist, hvor du skal bruge dine ressourcer, for at få det bedste ud af de forbedringer du igangsætter. Hvis du ved dette kan du eliminere dine fejl, forbedre dine kunders tilfredshed og i sidste ende opnå en større arbejdsglæde og indtjening.

Værktøjet du har brug for til nem og effektiv kvalitetsledelse

Wismatix har mere end 20 års erfaring med opbygning, implementering, vedligeholdelse og auditering af kvalitetsledelsessystemer. Al denne erfaring har vi samlet i samlet i et online kvalitetsledelsesværktøj som du nemt kan anvende når som helst og hvor som helst. Med Wismatix QMS registrerer du alting i et og samme program. Wismatix QMS er tilgængeligt overalt med en internetforbindelse. Det er nemt at bruge og giver dig et rigtig godt overblik over dit kvalitetsledelsessystem og din virksomheds effektivitet. Ved brug af effektiv og automatisk statistik finder du let frem til svaghederne i din virksomhed. På denne måde kan du effektivt forbedre virksomhedens processer, nedbringe fejl, reducere spild og dermed reducere virksomhedens omkostninger. Dette betyder i sidste ende at kundernes tilfredshed styrkes, medarbejdertilfredsheden øges og virksomheden bliver mere lønsom.

Læs mere om hvad Wismatix QMS kan hjælpe din virksomhed med her.

Mangler du hjælp til implementering, effektivisering eller opdatering af dit kvalitetsledelsessystem? Vi er klar til at hjælpe dig