Kundereklamationer kan forbedre din virksomhed.

Kundereklamationer giver os mulighed for at forbedre din virksomhed Når kunden klager, handler det ofte om, at kunden ønsker at få løst et problem. Det giver os en chance for at få rettet op på problemet og undgå samme fejl fremover. Når vi møder kunden med en løsningsorienteret tilgang til deres klage, kan vi se på klagen som en mulighed for at gøre kunden tilfreds igen og forbedre vores forretning fremover. Der findes naturligvis både berettigede og uberettigede kundereklamationer Dette vil altid være et vurderingsspørgsmål fra sag til sag. Men inden beslutningen falder på, om klagen er berettiget eller [...]

Kom i gang med effektiv RMA håndtering

RMA er en forkortelse af 'Return Merchandise Authorization' og omhandler det at en kunde returnere en vare med det formål enten at få en refusion, at få varen byttet eller at få varen repareret. Er RMA pladsen altid fuld? RMA håndtering i virksomhederne er ofte et nødvendigt onde. Returvarer er ikke noget man ønsker, men det opstår højst sandsynligt alligevel, enten på grund af en produktfejl, fejlpluk eller lignende. Det er et tidskrævende arbejde at håndtere RMA sagerne, der derfor ofte lægges til side til fordel for den daglige primære drift af virksomheden. Dagens produktion og vareudleveringer prioriteres, og [...]

Minimer antallet af leverandørfejl

Leverandørreklamationer skal følges til dørs Leverandører kan leverer for sent, for tidligt, forkert vare osv. Mulighederne for fejlleverancer er mange. Hvordan håndterer vi dem bedst muligt og sikrer at de ikke opstår igen? Skal vi finde en anden leverandør? Skal vi bare gøre opmærksom på det og så regne med at leverandøren får styr på det til næste gang? Ja, det kommer helt an på situationen. Hvor meget tid vil du lægge i jeres samarbejde? Er det produkt eller den service der leveres fra leverandøren nemt tilgængelig? Der er mange ting der bestemmer om vi vælger den ene eller [...]

Det effektive kvalitetsledelsessystem

Øgede krav til virksomhederne Et højt kvalitetsniveau er noget de fleste virksomheder stræber efter. Der kommer konstant flere og flere krav fra både kunder og myndigheder. At opfylde alle disse krav kan være et svært og tidskrævende arbejde. Du kan opbygge dit kvalitetsledelsessystem på flere måder En måde at løse dette på kunne være ved at oprette en kvalitetsledelseshåndbog som indeholder informationer om dit kvalitetsledelsessystem såsom processer, instruktioner, formularer osv. En anden metode er at oprette dit kvalitetsledelsessystem på computeren ved brug af filer til procesdokumentation, instruktioner, wordformularer osv. Fysiske kvalitetsledelseshåndbøger – Mappemetoden Mappemetoden er en efterhånden sjælent set [...]

Sløser du også sådan med dit regnskab?

Forestil dig dette…. … Kvartalsregnskabet lander i din indbakke, og det ser rigtig godt ud. Bedre end nogensinde faktisk. Eller rettere: de sidste to kvartalsrapporter ser markant bedre ud på resultatsiden end de to foregående. Virksomhedens indtægter er steget stabilt og overstiger jeres målsætning og budget på flere områder. Rigtig godt. Et hurtigt blik på tallene i regnskabet afslører, at I har skåret i omegnen af 80% af jeres udgifter de to sidste kvartaler. Det ser efterhånden lidt for godt ud, så du ringer Jens op i regnskabsafdelingen og spørger ham, om I slet ikke har haft flere udgifter [...]

Go to Top