Wismatix QMS – Funktioner

Wismatix QMS – Funktioner2020-06-02T18:18:50+02:00

Få et nemt og effektivt kvalitetsledelsessystem med Wismatix QMS

Wismatix QMS er et online kvalitetsledelsessystem, der er tilgængeligt via din foretrukne internet browser.

Det er hurtigt og nemt at anvende, og du får adgang til et meget effektivt analyseværktøj, der hjælper dig med at skabe overblik over, hvor det bedst kan betale sig at sætte ind med forbedringer, og derved få størst mulig udbytte af dine ressourcer.

Wismatix QMS indeholder alle de funktioner, du har brug for til at køre dit kvalitetsledelsessystem så effektivt som muligt.
– Systemet understøtter standarderne ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001 og ISO 27001 m.fl.

Få 4 ugers gratis demoadgang

“Wismatix is a powerful tool that every (to be) certified company needs. Their team is always willing to help you out with your needs. With the use of Wismatix we were able to get control and centralise all our processes within a few weeks.”

Preidel kunde logo til testimonialPim Wagenmakers, Preidel - Netherlands

”After repeatedly using Wismatix consulting services for our quality management, we choose to start working in Wismatix QMS. We can now analyze all the statistics we need to find weaknesses and thus improve our business. Internal quality tasks have become more efficient and is now a part of our daily work. This has helped us a lot with our ISO9001 and ISO14001 certifications.”

Recab kunde logo til testimonialCarolin Burlin, RECAB Group

Læs mere om hvad modulerne i Wismatix QMS indeholder

Dashboard2020-05-28T15:58:28+02:00

Overblik over dit kvalitetsledelsessystem i et billede

Det første du ser når du logger ind er Dashboardet. Dashboardet giver dig det fulde overblik over kvalitetsledelsessystemets effektivitet gennem relevante nøgletal.

Dashboardets nøgletal over kvalitetsledelsessystemets effektivitet indeholder

 • Kundeklager
 • RMA sager
 • Leverandørfejl
 • Forbedringsforslag
 • Sikkerhedsproblemer
 • Interne fejl
Min Menu2020-05-28T13:07:29+02:00

Få samling på alle dine sager og dokumenter

Få samling på alle de sager og dokumenter der er relevante for dig i relation til kvalitetsledelsessystemet.

Funktioner i modulet indeholder

Funktionerne i dette modul omfatter nem adgang til

 • Din medarbejderprofil, så du nemt kan opdatere dine kontaktoplysninger, kvalifikationer mv.
 • De RMA sager, som du har modtaget og/eller er ansvarlig for.
 • De kundeklager, som du har registreret og/eller er ansvarlig for.
 • De leverandørfejl, som du har registreret og/eller er ansvarlig for.
 • De interne afvigelser, som du har rapporteret og/eller er ansvarlig for.
 • De sikkerhedsproblemer, som du har rapporteret og/eller er ansvarlig for.
 • De forbedringsforslag, som du er kommet med og/eller er ansvarlig for.
 • Dine dokumenter, fordelt på de dokumenter du er forfatter af, redaktør på, samt de dokumenter der er gældende for den eller de afdelinger du er tilknyttet.
Kontakter2020-05-28T13:29:50+02:00

Information om kunder og leverandører samlet et sted

Find hurtigt og nemt kontaktinfo på kunder og leverandører. Inddel dine kunder i kategorier. Tildel dine leverandører en status ud fra deres performance. Noter korrespondance på kontakter.

Funktioner i modulet indeholder

 • Tilføj korrespondance hvor du nemt og hurtigt kan registrere vigtig korrespondanse på din kunde eller leverandør
  – Korrespondancen omfatter indgående og udgående kommunikation i form af møde, telefon, email eller post.
 • Kundeliste og leverandørliste
  – begge med quicksøg, kolonnetilpasning, gruppering og detaljeret søgning. Du kan gemme de opsatte lister og detaljerede søgninger til senere brug.
  – alle lister kan eksporteres til excel, csv, xml og pdf
 • Kundekort med korrespondance, kontaktpersoner, forskellige firmaadresser samt hvilke anlæg de her serviceaftale på
 • Leverandørkort med korrespondance, kontaktpersoner, forskellige firmaadresser samt hvilke produkter de leverer og hvilken dokumentation de har fået
RMA Sager2020-05-28T17:34:48+02:00

Effektiv styring af dine retursager

Få fuldt styr på dine retursager, returneringstider samt videresendelse til evt. underleverandører. Log din egen og dine leverandøres returtider.

Funktioner i modulet indeholder

 • Oprettelse af RMA sag med automatisk tildeling af RMA numre
  – Eksport / email RMA rapport til kunden som kvittering for modtagelse
 • Liste over åbne og lukkede RMA sager
  – begge med quicksøg, kolonnetilpasning, gruppering og detaljeret søgning. Du kan gemme de opsatte lister til senere brug.
  – alle lister kan eksporteres til excel, csv, xml og pdf
 • Sagskort med fejltype, fejlbeskrivelse, produktinfo, serienumre, garanti, billeder, dokumenter, udført arbejde, leverandørvidereleveringer og kundereturneringer samt sagsnoter
 • Generering af RMA rapport i PDF
 • Tracking af leverandørens returtider samt kundens samlede returtid.
 • Drill-down diagrammer til effektiv analysering af RMA sager til effektiv optimering af produkter, service og processer så RMA sager gradvis kan bringes ned til et minimum.
Kundeklager2020-05-28T18:08:08+02:00

Minimering af kundeklager

Nem registrering og effektiv behandling af dine kundeklager er en yderst effektiv metode til at afhjælpe og forebygge disse fremover. Du vil opleve at dine kundeklager over kort tid falder til at absolut minimum til glæde for dine kunder og din bundlinje.

Funktioner i modulet indeholder

 • Nem oprettelse af kundereklamation fra både PC, tablet og mobil, med automatisk tildeling af reklamationsnummer
  – Eksport / email reklamations rapport til kunden som kvittering for modtagelse
 • Liste over åbne og lukkede kundereklamationer
  – begge med quicksøg, kolonnetilpasning, gruppering og detaljeret søgning. Du kan gemme de opsatte lister til senere brug
  – alle lister kan eksporteres til excel, csv, xml og pdf
 • Sagskort med reklamationstype, ordrenumre, fejlbeskrivelse, her-og-nu løsning, årsagsundersøgelse, risikoanalyse for gentagelse, forebyggende handlinger, billeder, dokumenter og direkte oprettelse af forbedringsforslag hvis nødvendigt
 • Generering af reklamationsrapport i PDF
 • Tildeling af ansvarlig reklamationsbehandler
 • Tracking af kundereklamationens behandlingstid
 • Drill-down diagrammer til hurtig analysering af reklamationssager for effektiv optimering af produkter, service og processer så reklamationssagerne gradvis kan bringes ned til et minimum
Leverandørfejl2020-05-28T18:08:40+02:00

Hjælp dine leverandører til at blive bedre og minimer leverandørfejl

Minimer leverandørfejl som for sent eller for tidligt leveret vare, forkert vare, dårlig emballering, skadet vare eller ringe kvalitet ved nemt og hurtigt at registrere og informere dine leverandører omkring deres fejlleverancer. Følg op på dem så du sikrer dig at de gør noget ved årsagen inden næste gang!

Funktioner i modulet indeholder

 • Nem registrering af leverandørfejl fra både PC, tablet og mobil, med automatisk tildeling af sagsnummer
  – Eksport / email fejlrapport til leverandøren, for hurtig afhjælpning og forebyggende handling
 • Lister over åbne og lukkede fejlsager
  – begge med quicksøg, kolonnetilpasning, gruppering og detaljeret søgning. Du kan gemme de opsatte lister til senere brug
  – alle lister kan eksporteres til excel, csv, xml og pdf
 • Sagskort med fejltype, ordrenumre, fejlbeskrivelse, her-og-nu løsning, årsagsundersøgelse, risikoanalyse for gentagelse, forebyggende handlinger, billeder, dokumenter og direkte oprettelse af forbedringsforslag i samarbejde med leverandøren hvis nødvendigt
 • Generering af reklamationsrapport i PDF
 • Tildeling af ansvarlig sagsbehandler
 • Tracking af sagens behandlingstid.
 • Drill-down diagrammer til hurtig analysering af sager vedr. leverandørfejl for effektiv forbedring af leverandørens leveringsevne/performance så leverandørfejl gradvis kan bringes ned til et minimum.
Interne fejl2020-05-28T18:12:42+02:00

Undgå interne fejl fremover

Registrering af interne fejl og afvigelser er en grundlæggende parameter for at kunne optimere arbejdsprocesserne i din virksomhed. Effektiv håndtering og årsags-undersøgelse gør at du fremover vil kunne undgå størstedelen af dem, nedbringe spild og dermed maksimere virksomhedens overskud.

Funktioner i modulet indeholder

 • Nem registrering af interne fejl og afvigelser fra både PC, tablet og mobil
 • Lister over åbne og lukkede afvigelser
  – begge med quicksøg, kolonnetilpasning, gruppering og detaljeret søgning. Du kan gemme de opsatte lister til senere brug
  – alle lister kan eksporteres til excel, csv, xml og pdf
 • Sagskort med fejltype, ordrenumre, fejlbeskrivelse, her-og-nu løsning, årsagsundersøgelse, risikoanalyse for gentagelse, forebyggende handlinger, billeder, dokumenter og direkte oprettelse af forbedringsforslag hvis nødvendigt
 • Eksport af PDF afvigelses-rapport
 • Tildeling af ansvarlig sagsbehandler
 • Tracking af sagens behandlingstid
 • Drill-down diagrammer til hurtig analysering af interne afvigelser for effektiv minimering af lignende tilfælde fremover.
Sikkerhed2020-05-28T18:29:49+02:00

Minimer risikoen for arbejdsskader

Registrering af nærved hændelser, risici og uheld med eksempelvis billeddokumentation, er med til at øge bevidstheden om sikkerhed på arbejdspladsen. Du registrerer og håndterer nemt nærved hændelser, risici og uheld i Wismatix QMS. Øg medarbejderbevidstheden og optimer processer og udstyr så du kan få minimeret risiciene for arbejdsskader af enhver art til et absolut minimum.

Modulet indeholder følgende funktioner

 • Nem registrering af nærved hændelser, risici og uheld fra både PC, tablet og mobil
 • Lister over åbne og lukkede sikkerhedsproblemer
  – begge med quicksøg, kolonnetilpasning, gruppering og detaljeret søgning. Du kan gemme de opsatte lister til senere brug
  – alle lister kan eksporteres til excel, csv, xml og pdf
 • Sagskort med lokation, afdeling, område, fejlbeskrivelse, her-og-nu løsning, årsagsundersøgelse, risikoanalyse for gentagelse, forebyggende handlinger, billeder, dokumenter og direkte oprettelse af forbedringsforslag hvis nødvendigt
 • Eksport af PDF rapport
 • Tildeling af ansvarlig sagsbehandler
 • Tracking af sagens behandlingstid
 • Drill-down diagrammer til hurtig analysering af sikkerhedsproblemer for effektiv minimering af lignende tilfælde fremover.
Forbedringer2020-05-28T19:16:51+02:00

Optimer din virksomhed

Få samling på alle medarbejderes forbedringsforslag og arbejd sammen om at få skabt en bedre og mere effektiv arbejdsplads, bedre produkter og service samt en mere lønsom forretning.

Modulet indeholder følgende funktioner

 • Nem registrering af forbedringsforslag fra både PC, tablet og mobil
 • Lister over åbne og lukkede (gennemførte eller afviste) forbedringer
  – begge med quicksøg, kolonnetilpasning, gruppering og detaljeret søgning. Du kan gemme de opsatte lister til senere brug
  – alle lister kan eksporteres til excel, csv, xml og pdf
 • Sagskort med årsag til forbedringsforslaget, hvad der kan forbedres, lokation, afdeling, område, problembeskrivelse, inddæmningsplan, løsningsforslag, årsagsundersøgelse, (hvis relevant afvisningsbegrundelse), forebyggende handlinger (den valgte løsning), implementering, kontrol og verificering, tilhørende billeder og dokumenter.
 • Eksport af forbedringsrapport i PDF format
 • Tildeling af ansvarlig for undersøgelse og implementering
 • Tracking af aktionstid og samlet implementeringstid
 • Drill-down diagrammer til hurtig analysering af forbedringsforslag med henblik på at spotte områder der måske er overset
Anlægsstyring2020-05-28T19:19:28+02:00

Vedligeholdelse af anlæg betaler sig

Servicering og vedligeholdelse af kundernes og dine egne anlæg betaler sig i længden. Få samling på installationsdata, service- og reparationshistorik. Udarbejd checkliste-skabeloner til anlægstyper så du er sikker på at du kommer hele vejen rundt, hver gang.

Modulet indeholder følgende funktioner

 • Oprettelse af egne og kunders anlæg og maskiner indenfor
  – løftegrej og elevatorer, entreprenør og landbrugsmaskiner, medicinsk udstyr, trykbærende udstyr og Motorkøretøjer
 • Anlægsliste
  – med quicksøg, kolonnetilpasning, gruppering og detaljeret søgning. Du kan gemme tilpassede lister til senere brug
  – alle lister kan eksporteres til excel, csv, xml og pdf
 • Anlægskort med ID, navn, model, serienummer, ejerforhold, evt. ordrenummer, kundens anlægs-ID, kunde, lokation, installationsadresse, google maps lokation, anlægskategori og type samt status
 • Vedhæft billeder og dokumentation
 • Slutafprøvning, installationskontrol, idriftsætningskontrol, vedligeholdelses og service, reparationslog samt tilhørende dokumentation såsom CE mærkningsdokumenter mv.
 • Oprettelse af anlægskategorier, kontrolkategorier og checkliste skabeloner mv.
Udstyr2020-05-28T19:36:24+02:00

Funktion og nøjagtighed er vigtige faktorer

Korrekt funktion og nøjagtighed af måleudstyr, testudstyr og værktøj er vigtige faktorer når sikkerhed, kvalitet og levering til tiden skal sikres. Få overblik over jeres udstyr og håndteringen af kontrolintervaller, nemt og ligetil med Wismatix QMS.

Modulet indeholder følgende funktioner

 • Oprettelse af måleudstyr, testudstyr og alle former for værktøj inkl. gruppering og status angivelser
 • Udstyrsliste
  – med quicksøg, kolonnetilpasning, gruppering og detaljeret søgning. Du kan gemme tilpassede lister til senere brug
  – alle lister kan eksporteres til excel, csv, xml og pdf
 • Udstyrskort med ID, model, fabrikant, serienummer, intern eller ekstern lokation, ejerforhold, ansvarlig, bruger, lokation, afdeling, område, udstyrskategori, status, kontrolinterval og hvornår det sidst er kontrolleret samt om det er aktivt eller ej
 • Vedhæft billeder og dokumentation
 • Kalibreringer, Interne kontroller, vedligeholdelses og service, reparationslog samt tilhørende dokumentation såsom brugermanualer mv. og indkøbsdata
 • Automatisk opdatering og angivelse af næste kontrol dato
 • Oprettelse af kontrol kategorier og checklister
 • Eksport af kontrolrapporter i PDF eller excel
Kemikalier2020-05-28T19:45:34+02:00

Sikkerhedsdatablade, værnemidler og arbejdspladsbeskrivelser

Nem adgang til sikkerhedsdatablade, arbejdspladsbeskrivelser samt information om værnemidler er nemt tilgængeligt for alle relevante medarbejdere.

Modulet indeholder følgende funktioner

 • Oprettelse af alle former for kemikalier inkl. type og leverandør angivelser
 • Kemiliste der er tilgængelig fra både PC, tablet og mobil
  – med quicksøg, kolonnetilpasning, gruppering og detaljeret søgning. Du kan gemme tilpassede lister til senere brug
  – alle lister kan eksporteres til excel, csv, xml og pdf
 • Kemikort med navn, sprog på datablad, leverandør og upload af selve databladet, billede, og tilhørende dokumentation
Produkter2020-05-28T20:05:11+02:00

Produktstyring, ændringer, revisioner og styklister

Definer en produktansvarlig, styr revisioner og ændringer samt opbyg dine styklister. Link arbejdsinstruktioner og tegninger og definer hvilke leverandører der er godkendt til at levere produktet. Du sikrer dig hermed at al relevant information omkring et givent produkt, halvfabrikata eller komponent/råvare er let tilgængelig for al relevant personale og leverandøre.

Modulet indeholder følgende funktioner

 • Oprettelse af nyt produkt inkl. FDA DI, EAN og UPC nr., produktgruppe, type samt definering om produktet er underlagt PLM med angivelse af status revision mv.
 • Produktlister over færdigvarer, halv-fabrikata og komponenter/råmaterialer
  – alle med quicksøg, kolonnetilpasning, gruppering og detaljeret søgning. Du kan gemme tilpassede lister til senere brug
  – alle lister kan eksporteres til excel, csv, xml og pdf
 • Underopdeling af færdigvarer, halv-fabrikata og komponenter/råmaterialer i produkttyper samt angivelse af status (PLM funktion)
 • Produktkort med varenr., navn, ID numre, produktgruppe, status, revision, produktansvarlig, status, produktinformation, leverandørinformation, ændringslog og tilhørende forbedringsforslag
 • Vedhæft billeder og dokumentation
Projekter2020-05-28T20:55:25+02:00

Agile & SCRUM er fleksibel og effektiv projektstyring

Med projektmodulets agile og SCRUM baserede struktur kan du yderst effektivt styre projektmål, krav og specifikationer samt tilhørende opgaver. Få overblik over fremgangen via ‘burn-down’ diagrammet. Sæt dit team op og afhold og godkend ‘sprints’. Skabeloner til reviews og evalueringer sikrer at du har styr på ethvert projekt hele vejen rundt.

Modulet indeholder følgende funktioner

 • Oprettelse af nyt projekt med projektejer, SCRUM-master/Projektleder, projekttype, review-type og estimeret startog slutdato.
 • Projektliste over indkomne, igangsatte og afsluttede projekter samt direkte adgang til ‘Mine opgaver’ og ‘Alle opgaver’
  – alle lister er med quicksøg, kolonnetilpasning, gruppering og detaljeret søgning. Du kan gemme tilpassede lister til senere brug
  – alle lister kan eksporteres til excel, csv, xml og pdf
 • Burn-down diagram så du kan holde øje med hvor mange timer i kan få “brændt af” (færdiggjort) uge for uge
 • Projektkort med projektnr., prioritet, status, navn, projekttype, review-type, projektejer, SCRUM-master/projektleder, projektteam der også kan indeholder eksterne ressourcer samt evt. kunde hvis det er et kundeprojekt.
 • Detaljeret projektbeskrivelse, backlog med tilhørende opgavestyring, sprints inkl. sprint reviews, evalueringer
 • Backlog med prioritering, samlet antal timer, afsluttede og resterende timer samt total for hele projektet.
 • Projekt-review i checklisteformat med indikation af % afsluttet
 • Risikostyring med mitigering og risikomatrix der kan tilpasses
 • Tilhørende dokumentation og budget
Audits2020-05-28T21:11:23+02:00

Interne og eksterne audits

Dokumentation af interne og eksterne (leverandør) audits er nemt og ligetil i Wismatix QMS. Eksporter agenda og auditrapport i PDF og registrer evt. afvigelser direkte i afvigelses-modulet, sæt dit auditteam og tilføj dokumenter og billeder

Modulet indeholder følgende funktioner

 • Nem planlægning og oprettelse af intern og eksterne audits
 • Lister over interne og eksterne audits
  – begge med quicksøg, kolonnetilpasning, gruppering og detaljeret søgning. Du kan gemme de opsatte lister til senere brug
  – alle lister kan eksporteres til excel, csv, xml og pdf
 • Auditrapoort med beskrivelse, omfang, standarder og regulativer, audit-team, agenda, tilbagemelding, referat, audit fund, anbefalinger og tilhørende bilag i form af billeder og dikumentation
 • Afvigelseshåndtering integreret med modulerne for leverandørfejl eller interne afvigelser afhængigt om det er et leverandør audit eller et internt audit
 • Eksport af PDF agenda og auditrapport
 • Endelig godkendelse af auditrapport
 • Auditkalender
Ledelsesevalueringer2020-05-28T21:24:52+02:00

Kvalitetsledelsessystemets kvartals-, halvårs- eller årsopgørelse

Dokumentér ledelsesevalueringernes input og output og opret de forbedringsforslag der skal arbejdes med i den efterfølgende periode.

Modulet indeholder følgende funktioner

 • Nem planlægning og oprettelse af ledelsesevalueringer
 • Lister over kommende og gennemførte ledelsesevalueringer
  – med quicksøg, kolonnetilpasning, gruppering og detaljeret søgning. Du kan gemme de opsatte lister til senere brug
  – alle lister kan eksporteres til excel, csv, xml og pdf
 • Input til ledelsens evaluering med status på aktioner fra tidligere ledelsesevalueringer, ændringer i eksterne og interne forhold der er relevante for KLS’et, kvalitetsledelsessystemets præstation og effektivitet, kvalitetsledelsessystemets ressourcebehov, effektiviteten af aktiviteter til at adressere risici og muligheder, forbedringer der har været fokus på i perioden mv.
 • Output fra ledelsens evaluering med Forbedringer der skal være fokus på i kommende periode, Behov for ændringer af kvalitetsledelsessystemet, Ressourcebehov
 • Endelig godkendelse af ledelsesevalueringen
Dokumentation2020-05-28T21:48:22+02:00

Styring af dokumentation er ikke besværligt med Wismatix QMS

Automatisk revisionsstyring og dokumenthistorik. Skriv dokumentationen direkte i kvalitetsledelsessystemet eller upload dokumenter, tegninger mv. Tildel forfatter, redaktør eller roller og log dokument revideringer. Frigiv dokumentation og vær sikker på at der kun er tilgang til den nyeste version.

Modulet indeholder følgende funktioner

 • Opret dokumentation direkte i kvalitetsledelsessystemet, indsæt weblinks eller upload dokumenter, rapporter, tegninger osv.
 • Tildel ansvarlig rolle eller forfatter og redaktør, sæt klassificering ved fortrolig dokumentation, tildel lokationer, afdelinger og områder
 • Lister over alle godkendte dokumenter, kladder samt forældet dokumentation med farvekodning for status
  – med quicksøg, kolonnetilpasning, gruppering og detaljeret søgning. Du kan gemme de opsatte lister til senere brug
  – alle lister kan eksporteres til excel, csv, xml og pdf
 • Generer PDF versioner med automatisk dokumentinfo i footer og med dit logo
 • Inddel dokumentationen i typer som du selv definerer
 • Link dokumenter til processer, projekter og/eller produkter samt afdelinger
 • Automatisk arkivering af versioner og log af kladde-revideringer med information om tid/dato samt bruger.
Processer2020-05-28T22:03:32+02:00

Overblik over processer, miljøaspekter og risici

Få overblik over processerne i din virksomhed, med tilhørende aktiviteter, miljøaspekter og risici.

Modulet indeholder følgende funktioner

 • Opret nemt processer og tilknyt lokation, afdeling og område samt ansvarlig rolle eller medarbejder
 • Opret tilhørende aktiviteter, miljøaspekter, arbejdsmiljøaspekter, risici og tilknyt evt. yderligere dokumentation
 • Lister over miljø- og arbejdsmiljøaspekter med farvekodning for risici mv.
  – med quicksøg, kolonnetilpasning, gruppering og detaljeret søgning. Du kan gemme de opsatte lister til senere brug
  – alle lister kan eksporteres til excel, csv, xml og pdf
 • Registrer detaljer om hvilke risici der er involveret i udførelsen af de forskellige processer og dokumentér mitigerende handlinger
 • Tilpas risiko matrixen til din virksomhed
Din virksomhed2020-05-28T22:34:03+02:00

Din virksomheds grundopsætning

Opsætning og administration af din virksomheds stamdata i Wismatix QMS

Modulet indeholder følgende funktioner

 • Opsæt din virksomhed med alle stamdata samt logo
 • Registrer filialer, alternative lokationer, fjernlagre mv.
 • Opsæt afdelinger for lokationerne
 • Opret medarbejdere til afdelinger og lokationer
 • Identificer og registrer dine interesserede parter
Organisation2020-05-28T22:30:40+02:00

Overblik over organisationen

Ud fra medarbejdernes tilknytning til afdelinger, roller og stillinger danner Wismatix QMS en organisationsoversigt der nemt afslører om der er roller og funktioner hvor der ikke er en ansvarlig eller om en medarbejder har lidt for mange ansvarsområder eller måske er der roller eller funktioner hvor der er tildelt for mange ressourcer.

Modulet indeholder følgende funktioner

 • Automatisk generering af farvekodet organisationsoversigt
SWOT2020-05-28T22:25:21+02:00

Udarbejdelse af SWOT analyse

Udarbejdelse af en SWOT analyse for din virksomhed er med til at identificere din virksomheds rolle i en større sammenhæng. Her registreres virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler. Dette gør det muligt at få et godt helikopter overblik så ledelsen kan tilpasse strategi og taktik efter evt. ændringer i disse forhold.

Modulet indeholder følgende funktioner

 • Registrering af virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler
 • Opdeling i interne og eksterne SWOT elementer samt om de er nyttige eller skadelige hvilket bestemmer placeringen i matrixen.
 • Farvekodet oversigtsliste der kan eksporteres til excel, csv, xml samt pdf
Kvalifikationer2020-05-28T22:43:05+02:00

Opsætning af grundlæggende kvalifikationer

Opsætning af virksomhedens grundlæggende behov for kvalifikationer, giver et overblik over hvad der rent faktisk er behov for. Disse kvalifikationer anvendes i sammenknytning med roller og medarbejdere.

Modulet indeholder følgende funktioner

 • Nem oprettelse af kvalifikation der kan være i form af enten uddannelse eller erfaring
 • Link til evt. ekstern uddannelsessted
 • Periode (tid)
 • Pris/omkostning
 • Beskrivelse af kvalifikationen
Roller2020-05-28T22:51:30+02:00

Definering af virksomhedens roller

Definer virksomhedens roller i Wismatix QMS inkl. ansvarsbeskrivelser og tilhørsforhold

Modulet indeholder følgende funktioner

 • Nem oprettelse roller med rollenavn, om det er en stilling eller ej, om rollen har ledelsesansvar mv.
 • Funktions- og ansvarsbeskrivelse
 • Tilknyttede lokationer og afdelinger
 • Tilknyttede kvalifikationer
Medarbejdere2020-06-02T18:30:14+02:00

Medarbejdere, kvalifikationer og tilhørsforhold mv.

Opret medarbejdere og registrer kvalifikationer tilhørsforhold til lokationer og afdelinger, roller og meget mere.

Modulet indeholder følgende funktioner

 • Nem oprettelse af medarbejder
 • Tilknytning af kvalifikationer, roller, lokationer og afdelinger samt opsætning af email notifikationer.
 • Automatisk udarbejdelse af uddannelsesmatrix til afdækning af kompetence huller
 • Automatisk udarbejdelse af erfaringsmatrix til afdækning af eventuelle områder hvor få medarbejdere sidder alene med hovedparten af erfaringen.

Wismatix QMS Demo adgang

Kr.0004 uger
 • Med denne gratis adgang til Wismatix QMS’s demounivers har du mulighed for i ro og mag, at afprøve alle de forskellige funktioner kvalitetsledelsessystemet indeholder.
 • Prøv hvor hurtigt og ukompliceret det kan være, at indtaste alle typer af afvigelser, samt afprøv hvor nemt og smidigt disse håndteres i processen fra registrering af afvigelsen til årsagen er fundet og en eventuel forbedring er igangsat.
 • Oplev hvordan statistikmodulet nemt og hurtigt kan vise dig hvor dine største udfordringer er placeret i forhold til dine afvigelser, og find frem til hvor du med størst mulig effekt, kan anvende dine ressourcer til at forbedre din virksomhed og dit kvalitetsledelsessystem.
 • Opret eksempler på dit måleudstyr mv. i modulet for udstyrshåndtering. Indtast kalibreringsintervaller og registrer kalibrering og service på dit udstyr.
 • Prøv Agile og SCRUM i praksis via projektmodulet og oplev fleksibiliteten og effektiviteten i at styre projekter på denne måde. Læg mærke til hvordan ‘reviews’ og evalueringer er indbygget i processen.
 • Test dokumentationsmodulet, og se hvor effektivt og hurtigt Wismatix kvalitetsledelsessystem arbejder selv med rigtig meget data.

Wismatix QMS Licens

Fra kun Kr.49500/måned
 • En licens der passer til din virksomhed baseret på antallet af ansatte. Eks.: kun 495,- om måneden for en virksomhedslicenslicens til maks. 5 medarbejdere
 • Alle licenser giver adgang til alle moduler og funktioner
 • Start med den mindste licens, så kan du opdatere efterhånden
 • Der er ingen binding. Support og fremtidige opdateringer er med i prisen.
 • Få et nemt og effektivt kvalitetsledelsessystem med Wismatix QMS.
 • Så nemt, effektivt og billigt har det aldrig før været at komme igang med effektivt kvalitetsledelse.
Go to Top